top of page
bgImage

Kultur integreras - Integration skapar kultur

Carolina Calderón Kultur & Integration vill bryta gränser och övervinna avstånd mellan konstnärer, kulturföreningar och publik. Detta för att skapa bättre yrkesmöjligheter, få tillgång till nya marknader, skapa jobb inom kulturella och kreativa sektorer, främja kulturell mångfald och interkulturell dialog, öka och utöka publiken, etablera föreningar, kontakta nätverk och utöka språket. Allt detta hållbart och med ett flerspråkigt perspektiv.​

Vår målgrupp

There are a large number of professional musicians who come from different parts of the world to settle in Sweden. These musicians need to find new channels to increase their career opportunities both nationally and internationally and to enable them to also make a living from music creation.

Musicians from all over the world who want to have contact and collaborate with each other

Music has a stimulating function that makes us identify ourselves and remember

events from our past, at the same time the music is an artifact that makes communication 

and meeting with others possible.   Musical expressions vary depending on

each culture, as well as the meaning that each person attaches to it. In this

travel made by immigrant artists, from the moment they leave their country and arrive at another.

artists also carry with them the musicality of their own existence

Vi strävar efter

– Att öka och stärka konstnärers kontaktnät nationellt och internationellt.

- Utöka svenska språket med ett flerspråkigt perspektiv.

– Hitta nya kulturella plattformar.

– Starta eget som artist.

– Fackliga frågor.

- Förmedla kunskap i digitalt arbete.

- Projektledning för kulturprojekt.

- Ansökan om kulturstöd.

– Främja föreningslivet.

- Arrangera event, konserter, föreläsningar, workshops, bland annat

bottom of page